:: دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403

ضد عفونی ورزشگاه آزادی تهران پیش از برگزاری مسابقه پرسپولیس شهر خودرو

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 1074 ] - پنجشنبه, 8 اسفند 1398
ضد عفونی ورزشگاه آزادی تهران پیش از برگزاری مسابقه پرسپولیس شهر خودرو

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران، با هماهنگی هیات فوتبال استان تهران، سازمان لیگ و مدیریت ورزشگاه آزادی، پیش از برگزاری مسابقه پرسپولیس تهران و پدی...

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران، با هماهنگی هیات فوتبال استان تهران، سازمان لیگ و مدیریت ورزشگاه آزادی، پیش از برگزاری مسابقه پرسپولیس تهران و پدیده شهر خودرو مشهد، ورزشگاه آزادی تهران ضد عفونی گردید تا آماده برگزاری یک مسابقه زیبا باشد.

تصاویر مرتبط
ضد عفونی ورزشگاه آزادی تهران پیش از برگزاری مسابقه پرسپولیس شهر خودرو
ضد عفونی ورزشگاه آزادی تهران پیش از برگزاری مسابقه پرسپولیس شهر خودرو
ضد عفونی ورزشگاه آزادی تهران پیش از برگزاری مسابقه پرسپولیس شهر خودرو
ضد عفونی ورزشگاه آزادی تهران پیش از برگزاری مسابقه پرسپولیس شهر خودرو
ضد عفونی ورزشگاه آزادی تهران پیش از برگزاری مسابقه پرسپولیس شهر خودرو
ضد عفونی ورزشگاه آزادی تهران پیش از برگزاری مسابقه پرسپولیس شهر خودرو
ضد عفونی ورزشگاه آزادی تهران پیش از برگزاری مسابقه پرسپولیس شهر خودرو
ضد عفونی ورزشگاه آزادی تهران پیش از برگزاری مسابقه پرسپولیس شهر خودرو
ضد عفونی ورزشگاه آزادی تهران پیش از برگزاری مسابقه پرسپولیس شهر خودرو

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول