:: پنجشنبه, 10 اسفند 1402

صدور رای کمیته انضباطی مسابقه نارنجی پوشان و مقاومت کوثر

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 1275 ] - چهارشنبه, 23 بهمن 1398
صدور رای کمیته انضباطی مسابقه نارنجی پوشان و مقاومت کوثر

کمیته انضباطی را مسابقه نارنجی پوشان و مقاومت کوثر را اعلام کرد. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران، رای کمیته انضباطی پیرامون مسابقه بین تیم های نا...

کمیته انضباطی را مسابقه نارنجی پوشان و مقاومت کوثر را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران، رای کمیته انضباطی پیرامون مسابقه بین تیم های نارنجی پوشان و مقاومت کوثر ری از سری مسابقات لیگ برتر زیر 16 سال استان تهران که در مورخ 98/11/4 در ورزشگاه زمزم برگزار گردید بود به قرار زیر صادر گردید.

1. آقای محمد عظیم حواه به استناد مواد 35، 37، 55 و 56 به شش ماه محرومیت از شرکت در کلیه مسابقات مربوط با فوتبال و همچنین پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید.
2. آقای میثم عظیم حواه به استناد مواد 35، 37، 55 و 56 به شش ماه محرومیت از شرکت در کلیه مسابقات مربوط با فوتبال و همچنین پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید.
3. آقای علی وارسته به استناد مواد 35، 37، 55 و 56 به شش جلسه محرومیت از شرکت در کلیه مسابقات مربوط با فوتبال و همچنین پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید.
4. آقای محمدرضا دائمی به استناد مواد 35، 37، 55 و 56 به شش جلسه محرومیت از شرکت در کلیه مسابقات مربوط با فوتبال و همچنین پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید.
5. آقای امیرحسین مقدم به استناد مواد 35، 37، 55 و 56 به شش جلسه محرومیت از شرکت در کلیه مسابقات مربوط با فوتبال و همچنین پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید.
6. باشگاه مقاومت کوثر ری به استناد مواد 34، 62 و 85 به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید.
7. نتیجه مسابقه بین تیم های نارنجی پوشان و مقاومت کوثر ری از سری مسابقات لیگ برتر زیر 16 سال استان تهران، سه بر صفر به نقع تیم نارنجی پوشان لحاظ می گردد.

شایان ذکر است کلیه جرایم نقدی حکم فوق قطعی بوده و کلیه محرومیت ها غیر قطعی می باشد.


مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول