:: یکشنبه, 26 فروردین 1403

برنامه دیدارهای عقب افتاده رده های نوجوانان اعلام شد

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 2962 ] - سه شنبه, 2 مهر 1398
برنامه دیدارهای عقب افتاده رده های نوجوانان اعلام شد

برنامه دیدارهای عقب افتاده رده های نوجوانان و امید آسیاویژن اعلام شد. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته مسابقات هیات فوتبال استان تهران برنام...

برنامه دیدارهای عقب افتاده رده های نوجوانان و امید آسیاویژن اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته مسابقات هیات فوتبال استان تهران برنامه دیدارهای عقب افتاده رده های نوجوانان و امید آسیاویژن را به شرح ذیل اعلام کرد:

امید آسیاویژن
8 مهر 98

مقاومت - رعد سرخ
هفته ششم
15 - 5آذر

15 مهر 98
رعدسرخ - پیروان حجازی
هفته ششم
15 - فرهانی
--------------------------------------------------------------------------------------------------
نوجوانان آسیاویژن
15 مهر 98

پیکان - پاس
هفته دوم
14 - باران


مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول