:: دوشنبه, 17 مرداد 1401

تغییر ورزشگاه چند دیدار رده جوانان به دلیل بارندگی

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 2840 ] - یکشنبه, 24 بهمن 1395

تغییر ورزشگاه چند دیدار رده جوانان به دلیل بارندگی

کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان تهران تصمیم گرفت محل برگزاری چند دیدار از رقابت های رده جوانان را به دلیل بارندگی های تهران تغییر دهد. بر اساس اعلام مسئول کمی... 5 out of 5 based on 1 ratings.
تغییر ورزشگاه چند دیدار رده جوانان به دلیل بارندگی

کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان تهران تصمیم گرفت محل برگزاری چند دیدار از رقابت های رده جوانان را به دلیل بارندگی های تهران تغییر دهد. بر اساس اعلام مسئول کمی...

کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان تهران تصمیم گرفت محل برگزاری چند دیدار از رقابت های رده جوانان را به دلیل بارندگی های تهران تغییر دهد.

بر اساس اعلام مسئول کمیته جوانان هیئت فوتبال استان تهران به دلیل بارندگی های اخیر و پیش بینی ادامه بارش در روزهای آینده، محل برگزاری دیدارهایی که قرار بود در زمین هایی با چمن طبیعی برگزار شود به زمین هایی با چمن مصنوعی تغییر یافت.

بر اساس اعلام این کمیته، مسابقاتی که قرار بود در ورزشگاه شیرودی برگزار شود در همان ساعت و تاریخ به ورزشگاه نباتی و مسابقاتی که قرار بود در زمین قیانوری برگزار گردد در همان ساعت و تاریخ به ورزشگاه مطهری تغییر پیدا کرد.

برنامه تغییر یافته از طریق قسمت برنامه بازی ها در سایت نیز قابل مشاهده می باشد.


مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول