:: دوشنبه, 17 مرداد 1401

تسلیت به مدیرعامل جمعیت حامیان هواداران فوتبال

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 2783 ] - دوشنبه, 17 آبان 1395
تسلیت به مدیرعامل جمعیت حامیان هواداران فوتبال

واژه ها در برابر اندوهی چنین، سخت بی معنی می نماید و تنها تسلی غم بزرک شما آرامشی است که خداوند به شما هدیه خواهد داد. برادر عزیز سید رسول امین جواهری، مصیبت ف...

واژه ها در برابر اندوهی چنین، سخت بی معنی می نماید و تنها تسلی غم بزرک شما آرامشی است که خداوند به شما هدیه خواهد داد. برادر عزیز سید رسول امین جواهری، مصیبت فوت برادرزاده تان را به شما و خانواده محترم تسلیت گفته و برای شما صبر از درگاه الهی آرزومندیم.


امید که روح آن مرحوم آسوده از همه رنجهای دنیا، در حریم امن الهی آرام گیرد.

                                                                                                                                  روابط عمومی هیئت فوتبال استان تهران

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول