:: جمعه, 11 آذر 1401

صدور احکام انضباطی مسابقات فوتبال استان تهران

کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران احکام پیرامون مسابقات تهران را صادر نمود.به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران احکام زیر را برای مسابقات صادر نمود. ضمنا باشگاه ها جهت دریافت اصل آراء می توانند به کمیته انضباطی هیات فوتبال مراجعه نمایند.

صدور احکام انضباطی و استیناف مسابقات فوتبال استان تهران

کمیته انضباطی و استیناف هیات فوتبال استان تهران احکام پیرامون مسابقات تهران را صادر نمودند.به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی و استیناف هیات فوتبال استان تهران احکام زیر را برای مسابقات صادر نمودند. ضمنا باشگاه ها جهت دریافت اصل آراء می توانند به کمیته انضباطی هیات فوتبال مر...

صدور احکام انضباطی مسابقات فوتبال استان تهران

کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران احکام پیرامون مسابقات تهران را صادر نمود.به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران احکام زیر را برای مسابقات صادر نمود. ضمنا باشگاه ها جهت دریافت اصل آراء می توانند به کمیته انضباطی هیات فوتبال مراجعه نمایند.

صدور احکام انضباطی مسابقات فوتبال استان تهران

کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران احکام پیرامون مسابقات تهران را صادر نمود.به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران احکام زیر را برای مسابقات صادر نمود. ضمنا باشگاه ها جهت دریافت اصل آراء می توانند به کمیته انضباطی هیات فوتبال مراجعه نمایند.

صدور احکام انضباطی و استیناف مسابقات فوتبال استان تهران

کمیته انضباطی و استیناف هیات فوتبال استان تهران احکام پیرامون مسابقات تهران را صادر نمودند.به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی و استیناف هیات فوتبال استان تهران احکام زیر را برای مسابقات صادر نمودند. ضمنا باشگاه ها جهت دریافت اصل آراء می توانند به کمیته انضباطی هیات فوتبال مر...

اطلاعیه پیرامون زمان انجام معاینات پزشکی ایفمارک

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران، با توجه به اتمام برنامه اعلامی جهت انجام معاینات پیش فصل مسابقات، از این پس و با توجه به هماهنگی صورت گرفته کلیه افراد می توانند از تاریخ 7 شهریور ماه فقط در روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 10 لغایت 13 به مجموعه ایفمارک جهت انجام معاینات پرشکی مراجعه نماین...

اطلاعیه مهم پیرامون مصوبات جلسه کمیته مسابقات

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران، کمیته مسابقات در روز شنبه مورخ 22 مرداد ماه با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد که مصوبات زیر حاصل گردید:1. مقرر گردید مسابقات دسته دوم استان تهران مطابق با تقویم به روز رسانی شده و با 5 روز تاخیر آغاز گردد.2. مقرر گردید باشگاه هایی که در زمان مقرر برای حضور در...

صدور احکام انضباطی و استیناف مسابقات فوتبال استان تهران

کمیته انضباطی و استیناف هیات فوتبال استان تهران احکام پیرامون مسابقات تهران را صادر نمودند.به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی و استیناف هیات فوتبال استان تهران احکام زیر را برای مسابقات صادر نمودند. ضمنا باشگاه ها جهت دریافت اصل آراء می توانند به کمیته انضباطی هیات فوتبال مر...

اطلاعیه در خصوص پایان نقل و انتقالات دسته دوم تهران

به اطلاع کلیه تیم های شرکت کننده در مسابقات دسته دوم تهران می رساند مهلت نقل و انتقالات تا 8 مرداد ماه تمدید شد.به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان تهران؛ باتوجه به تصمیم کمیته مسابقات هیات فوتبال، مهلت ثبت سامانه و نقل و انتقالات تیم های حاضر در مسابقات لیگ دسته دوم تا ساعت 12 شب شنبه 8 مرداد ما...

گالری عکس

جدول