• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

عرشیا همتی

تاریخ تولد : 1379/08/10

بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحاد سالار ب
تاریخ شروع قرارداد : 1397/10/26
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

فتحعلی کرمی

تاریخ تولد : 1352/06/03

سرپرست تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آريانا البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1397/10/26
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

عرفان اکی

تاریخ تولد : 1378/08/18

بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فجر تهران ایرانیان
تاریخ شروع قرارداد : 1397/10/26
تاریخ پایان قرارداد : 1400/01/31

حسین خلیلی

تاریخ تولد : 1379/07/27

بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فجر تهران
تاریخ شروع قرارداد : 1397/10/26
تاریخ پایان قرارداد : 1400/01/31

شایان فتحی

تاریخ تولد : 1380/03/29

بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فجر تهران ایرانیان
تاریخ شروع قرارداد : 1397/10/26
تاریخ پایان قرارداد : 1400/01/31

محمد صدیق جهانی فر

تاریخ تولد : 1377/05/12

بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه شهدای نارمک
تاریخ شروع قرارداد : 1397/10/26
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

عباس صادق زاده

تاریخ تولد : 1379/10/26

مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سپاهان فجر ری
تاریخ شروع قرارداد : 1397/10/26
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

هادی مراد پور ممان

تاریخ تولد : 1380/07/07

بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نوژن تهران
تاریخ شروع قرارداد : 1397/10/26
تاریخ پایان قرارداد : 1400/01/31

علیرضا برنده بی قوت

تاریخ تولد : 1378/08/18

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پاس شرق تهران
تاریخ شروع قرارداد : 1397/10/26
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31