• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

محمد رضا امیری

تاریخ تولد : 1375/12/19

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

آريا حسيني

تاریخ تولد : 1368/11/16

مربی تیم فوتسال بزرگسالان آقایان باشگاه آکادمی میناوند
تاریخ شروع قرارداد : 1398/01/21
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

داود باقربگلویی

تاریخ تولد : 1360/03/20

مدیر عامل باشگاه امید آراز
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

علی تسلیمیان

تاریخ تولد : 1369/07/01

بازیکن تیم فوتسال بزرگسالان آقایان باشگاه پرتو آبی
تاریخ شروع قرارداد : 1398/01/21
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

حامد پورعلیزاده

تاریخ تولد : 1365/04/03

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ابزار آلات توسن پلاس
تاریخ شروع قرارداد : 1397/12/20
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

اصغر سلطانی

تاریخ تولد : 1368/03/09

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ابزار آلات توسن پلاس
تاریخ شروع قرارداد : 1397/12/20
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

فریبرز پیرایی

تاریخ تولد : 1366/11/28

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ابزار آلات توسن پلاس
تاریخ شروع قرارداد : 1397/12/20
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

امید محمدیاری

تاریخ تولد : 1373/09/06

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ابزار آلات توسن پلاس
تاریخ شروع قرارداد : 1397/12/20
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

علی نیازی

تاریخ تولد : 1379/01/10

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان
تاریخ شروع قرارداد : 1397/12/15
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31