• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

امیرارشیا صفی وندایردموسی

تاریخ تولد : 1393/02/29

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

حمید رجبی

تاریخ تولد : 1327/04/01

سرپرست تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه حماسه شهر ما
تاریخ شروع قرارداد : 1398/06/26
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

فرداد رئوفی احمد

تاریخ تولد : 1382/06/12

بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه ایرانمهر
تاریخ شروع قرارداد : 1398/06/25
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

حیدر ابراهیم زاده

تاریخ تولد : 1384/08/26

بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آینده سازان تاوا
تاریخ شروع قرارداد : 1398/06/25
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

سعید دلاوری

تاریخ تولد : 1365/03/15

تدارکات تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاد مشترک
تاریخ شروع قرارداد : 1398/06/25
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

پارسا اسپیانی

تاریخ تولد : 1387/05/13

بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پدیده ری
تاریخ شروع قرارداد : 1398/06/25
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

متین عزتی

تاریخ تولد : 1386/09/21

بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پدیده ری
تاریخ شروع قرارداد : 1398/06/25
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

محمدمتین عراقی

تاریخ تولد : 1386/08/04

بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پدیده ری
تاریخ شروع قرارداد : 1398/06/25
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

فاطمه کتابیان

تاریخ تولد : 1374/03/25

مدیر عامل باشگاه یاران کارن خادمی
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------