• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

حميد ملوندي

تاریخ تولد : 1356/10/06

تدارکات تیم فوتسال نوجوانان آقایان باشگاه ستارگان استیل آذین
تاریخ شروع قرارداد : 1397/07/02
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

امیررضا کریمی لاسکی

تاریخ تولد : 1384/08/11

بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه یاران
تاریخ شروع قرارداد : 1397/07/02
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

محمد مينوئي

تاریخ تولد : 1369/02/30

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستارگان بومهن
تاریخ شروع قرارداد : 1397/07/01
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

سید محمد آقامیری

تاریخ تولد : 1379/07/14

بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه بادران
تاریخ شروع قرارداد : 1397/07/02
تاریخ پایان قرارداد : 1400/01/31

محمدعلي شيخي

تاریخ تولد : 1373/07/27

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان
تاریخ شروع قرارداد : 1397/07/02
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

اميرعلي شريفي

تاریخ تولد : 1373/01/01

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان
تاریخ شروع قرارداد : 1397/07/02
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

صادق محمدزاده

تاریخ تولد : 1370/02/20

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شهرداری ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پردیس
تاریخ شروع قرارداد : 1397/07/01
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

عباسعلی فیل سرایی

تاریخ تولد : 1329/09/24

سرپرست تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آویژه
تاریخ شروع قرارداد : 1397/07/01
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

آرمین شاه دایی

تاریخ تولد : 1374/03/17

مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آویژه
تاریخ شروع قرارداد : 1397/07/01
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31