:: یکشنبه, 25 آذر 1397

رزومه فرشید طهماسبی

- نظرات : بدون نظر

\

عضو کمیته آموزش: آقای دکتر فرشید طهماسبی

 


دکتری رفتار حرکتی
مدرک مربیگری B آسیا
از مدرسین روانشناسی فوتبال
سابقه مربیگری در تیمهای دانشگاه
نایب رئیس هیات فوتبال تهران
سابقه بازی و عضویت در تیم ملی دانشجویان
ریاست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید رجایی تهران

گالری عکس

جدول