:: یکشنبه, 25 آذر 1397

\

عضو کمیته آموزش: آقای دکتر اصغر مازیار

 

مدرس فدراسیون فوتبال  -  دکتری رادیولوژی
دارای مدرک مربیگری حرفه ای Prolicence
سابقه مربیگری در تیمهای ذوب آهن، استقلال جوانان ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
سابقه بازی در تیمهای عقاب ، توحید و گسترش تهران

گالری عکس

جدول