:: دوشنبه, 12 خرداد 1399

رزومه ابولقاسم عارفیان

- نظرات : بدون نظر

/

عضو کمیته آموزش: آقای ابولقاسم عارفیان

 

آقای ابولقاسم عارفیان
کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
مدرس فدراسیون فوتبال
دارای مدرک مربیگری A آسیا و مدرس فوتسال
سابقه مربیگری در تیمهای فوتسال سن ایچ ، هیات کاشان
سابقه بازی در باشگاههای تهران

گالری عکس

جدول