:: یکشنبه, 25 آذر 1397

واحد مسابقات

- نظرات : بدون نظر

واحد مسابقات

  رئیس واحد مسابقات: حسین صادقی مشاهده رزومه                                          ... 3 out of 5 based on 7 ratings.

 

رئیس واحد مسابقات: حسین صادقی

مشاهده رزومه

 

                                                                                                                

                                    مسئول رده امید: فراز پاک ضمیر                                                               مسئول رده جوانان: احسان کامیانی

                                           

                                                                                                                

                            مسئول رده نوجوانان: حمید سعادتی خوش رو                                                     مسئول رده نونهالان: مجید مدرس زاده

                                             

                                       

                                  مسئول مسابقات توابع: ابوذر قرنی

                                              

                                                                                                                                                   

              

گالری عکس

جدول