:: شنبه, 17 خرداد 1399

جلسه شناسایی نخبگان داوری برگزار شد

جلسه شناسایی نخبگان داوری استان تهران با حضور رئیس هیات فوتبال برگزار شد.به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ جلسه شناسایی نخبگان داوری استان تهران با حضور دکتر شیرازی رئیس هیات فوتبال، حسین خوشخوان، علیرضا یزدانی، علی خسروی، حسین عرب براقی و جعفر خوشرو اعضای کمیته داوران هیات فوتبال و جمعی...

رزومه سالار تبار

رئیس هیات فوتبال پاکدشت: آقای سالار تبار   تاریخ تولد: 1338 تحصيلات علمی: دارای مدرک دیپلم سوابق شغلی: بازخرید نیروهای مسلح دبیر هیات فوتبال پاکدشت از سال 1372 الی 1376 رئیس کمیته داوران پاکدشت ازسال 1376 الی 1380 رئیس کمیته داوران جنوب شرق تهران از سال 1385 الی 1392 رئیس هیا...

پیشوا

هیات فوتبال شهرستان پیشوا: رئیس هیات: علی اشتری جعفرینایب رئیس بانوان: فهیمه بختیاریدبیر هیات: احمد تاجیکرئیس کمیته داوران: هوشمند هداوند خانیدبیر کمیته داوران: حامد هداوند خانیرئیس کمیته انضباطی: محمد جواد کاشانیدبیر کمیته انضباطی: محمد صادقی خواهعضو کمیته انضباطی: ابوالفضل کرکه آبادیرئیس کمیته پی...

جنوب غرب

هیات فوتبال حوزه جنوبغربرئیس هیات: حسین خبیرینایب رئیس بانوان: سکینه احمدی نایب رئیس: مهرداد یوسف شاهیدبیر: ولی عبدالله زادهخزانه دار: زهرا کیانینماینده باشگاها: محمد حسن سلطانی

چهاردانگه

هیات فوتبال شهرستان چهاردانگهرئیس هیات: مجید صنعتی مقدمنایب رئیس: مهدی فرخینایب رئیس بانوان: فهیمه فتحیاعضای هیات رئیسه: مجید صنعتی مقدم، علی طاهری، مهدی کندری، محسن حجتی، مهدی حاجی مرادلودبیر: علی طاهریکمیته داوران: سعید خوارزمشاهیکمیته انضباطی: هادی کوهی

گالری عکس

جدول