:: چهارشنبه, 1 اردیبهشت 1400

استعدادیابی حوزه شمالشرق برگزار شد

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 1531 ] - دوشنبه, 16 مهر 1397

استعدادیابی حوزه شمالشرق برگزار شد

استعدادیابی بازیکنان فوتبال و فوتسال به همت هیات فوتبال شمالشرق برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ استعدادیابی یک روزه بازیکنان فوتبال و... 5 out of 5 based on 2 ratings.
استعدادیابی حوزه شمالشرق برگزار شد

استعدادیابی بازیکنان فوتبال و فوتسال به همت هیات فوتبال شمالشرق برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ استعدادیابی یک روزه بازیکنان فوتبال و...

استعدادیابی بازیکنان فوتبال و فوتسال به همت هیات فوتبال شمالشرق برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ استعدادیابی یک روزه بازیکنان فوتبال و فوتسال حوزه شمالشرق تهران به همت هیات فوتبال این حوزه برگزار شد در رده های  سنی 85/10/10- 83/10/11 - 84/10/11 روز جمعه 97/7/13 در زمین فوتبال و سالن فوتسال مجموعه ورزشی 22 بهمن برگزار گردید و بازیکنان نخبه توسط استعدادیاب های فوتبال و فوتسال هیات فوتبال شمالشرق تهران انتخاب شدند.

 این استعداد یابی که با نظارت محمد حامدی رییس هیات فوتبال شمالشرق تهران  و جواد فرجی مسوول کمیته فوتسال شمالشرق برگزار گردید از ساعت 8:30 صبح شروع و تا ساعت 14:30 به طول انجامید که در پایان 14 بازیکن نخبه فوتبال و 12 بازیکن نخبه فوتسال توسط استعداد یاب های شمالشرق انتخاب شدند که  این بازیکنان روز شنبه 97/7/14 به هیات فوتبال استان تهران معرفی میگردند . 


تصاویر مرتبط
استعدادیابی حوزه شمالشرق برگزار شد
استعدادیابی حوزه شمالشرق برگزار شد
استعدادیابی حوزه شمالشرق برگزار شد

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول