:: چهارشنبه, 14 خرداد 1399

رئیس کمیته پزشکی هیئت فوتبال استان تهران منصوب شد

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 2362 ] - شنبه, 16 بهمن 1395

رئیس کمیته پزشکی هیئت فوتبال استان تهران منصوب شد

دکتر حبیب الله شیرازی رئیس هیئت فوتبال استان تهران طی حکمی دکتر محمد ایزدپناه را به سمت رئیس کمیته پزشکی هیئت فوتبال منصوب کرد. دکتر ایزدپناه بیش از ده سال در ... 3 out of 5 based on 2 ratings.
رئیس کمیته پزشکی هیئت فوتبال استان تهران منصوب شد

دکتر حبیب الله شیرازی رئیس هیئت فوتبال استان تهران طی حکمی دکتر محمد ایزدپناه را به سمت رئیس کمیته پزشکی هیئت فوتبال منصوب کرد. دکتر ایزدپناه بیش از ده سال در ...

دکتر حبیب الله شیرازی رئیس هیئت فوتبال استان تهران طی حکمی دکتر محمد ایزدپناه را به سمت رئیس کمیته پزشکی هیئت فوتبال منصوب کرد.

دکتر ایزدپناه بیش از ده سال در زمینه پزشکی ورزشی در مسابقات حاضر بوده و همین تخصص نیز به تحصیل پرداخته است.

ضمن آرزوی موفقیت برای دکتر ایزدپناه، توفیقات روزافزون را برای ایشان در مقام جدیدشان از درگاه منان خواستاریم.


مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول