:: دوشنبه, 28 بهمن 1398

پیشوا

- نظرات : بدون نظر

هیات فوتبال شهرستان پیشوا:

رئیس هیات: علی اشتری جعفری
نایب رئیس بانوان: فهیمه بختیاری
دبیر هیات: احمد تاجیک
رئیس کمیته داوران: هوشمند هداوند خانی
دبیر کمیته داوران: حامد هداوند خانی
رئیس کمیته انضباطی: محمد جواد کاشانی
دبیر کمیته انضباطی: محمد صادقی خواه
عضو کمیته انضباطی: ابوالفضل کرکه آبادی
رئیس کمیته پیشکسوتان: حاج حسن آذری
دبیر کمیته پیشکسوتان: سید معزالدین حسینی
کمیته فنی: حاج مهدی شریعت زاده، حاج مصطفی جهانوند، حاج عبدالله حاج بابایی
کمیته فوتسال: امید هادی جعفری
روابط عمومی: محسن بوربور
کمیته آموزش: ابوالحسن حیدری
کمیت جوانان و استعدادیابی: محمد یعقوبی
امور مالی: فاطمه کاشانی جعفری
امور فرهنگی: حجت الاسلام محسن زواره

گالری عکس

جدول