:: چهارشنبه, 8 بهمن 1399

لواسان

- نظرات : بدون نظرهیات فوتبال شهرستان لواسان:
رئیس هیات: فرهاد فتاحی
نایب رئیس: احسان خدا بنده
عضو هیات رئیسه: عبداله شیخی، موسی کوپال، بهنام صالحی زاده
نایب رئیس بانوان: سیما بیات
دبیر: محسن زینکوهی
کمیته داوران: اصغر نژاد بخش (رئیس)، عبداله صادقی، حمید نژاد بخش
کمیته انضباطی: محمد علی خاکپور، موسی کوپال، یوسف نخلی


گالری عکس

جدول