:: دوشنبه, 2 خرداد 1401

کمیته جوانان و استعدادیابی

- نظرات : بدون نظر

کمیته جوانان و استعدادیابی

                                         رئیس کمیته... 3 out of 5 based on 5 ratings.                                        
رئیس کمیته: هومن افاضلی                                دبير كميته: حمید حسینی

                                        
      عضو کمیته: دكتر اصغر مازيار                         عضو کمیته: دكتر فرشيد طهماسبى


 
عضو کمیته: بیژن طاهری 

گالری عکس

جدول