:: پنجشنبه, 11 خرداد 1402

معرفی اعضای کمیته آموزش

- نظرات : بدون نظر

معرفی اعضای کمیته آموزش

           رئیس کمیته آموزش: آقای کاظم امامی             دبیر کمیته آموزش: آقای حمید حسینی اعضای کمیته آموزش: 1- آقای نادر عربی 2- ... 4 out of 5 based on 15 ratings.


           رئیس کمیته آموزش: آقای کاظم امامی            

دبیر کمیته آموزش: آقای حمید حسینی

اعضای کمیته آموزش:

1- آقای نادر عربی

2- آقای احمد سنجری

  3- آقای اصغر بهرام علی

4- آقای غلامرضا مرادی

         5- سرکار خانم نصیری           

گالری عکس

جدول