:: دوشنبه, 17 بهمن 1401

معرفی اعضای کمیته آموزش

- نظرات : بدون نظر

معرفی اعضای کمیته آموزش

مسئول کمیته آموزش: آقای کاظم امامی دبیر کمیته آموزش: آقای حمید حسینی اعضای کمیته آموزش: 1- آقای نادر عربی 2- آقای احمد سنجری 3- آقای اصغر بهرام علی 4- آقای غلامرضا مرادی 5- سرکار خانم نصیری ... 4 out of 5 based on 15 ratings.


           مسئول کمیته آموزش: آقای کاظم امامی            

دبیر کمیته آموزش: آقای حمید حسینی

اعضای کمیته آموزش:

1- آقای نادر عربی

2- آقای احمد سنجری

  3- آقای اصغر بهرام علی

4- آقای غلامرضا مرادی

         5- سرکار خانم نصیری           

گالری عکس

جدول