:: دوشنبه, 2 خرداد 1401

روابط عمومی

- نظرات : بدون نظر


  امیرحسین قربانی 

تحصيلات علمی:
لیسانس عمران 
فوق لیسانس عمران 
مدرک مربیگری درجه C
مدرک آنالیز فوتبال از فرانسه
خبرنگار حوزه فوتبال از سال 95 تا کنون


گالری عکس

جدول