:: یکشنبه, 23 مرداد 1401

مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 تهران برگزار شد

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 315 ] - چهارشنبه, 29 تیر 1401
مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 تهران برگزار شد

مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 استان تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان تهران؛ از قهرمانان مسابقات استان تهران در لیگ برتر، دسته یک و د...

مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 استان تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان تهران؛ از قهرمانان مسابقات استان تهران در لیگ برتر، دسته یک و دسته دوم با اهدای جام و مدال قهرمانی تجلیل به عمل آمد. همچنین از آقای گل های مسابقات در تمامی رده ها نیز با اهدای تندیسی تقدیر به عمل آمد. 

این مراسم که با سخنرانی آقای تیموری دبیر هیات فوتبال و جناب دکتر شیرازی رئیس هیات فوتبال آغاز شده بود با حضور پیشکسوتان فوتبال مهدی حاج محمد، سعید عزیزیان، فرامرز میرزایی، محمدرضا طهماسبی، بهنام ابوالقاسم پور، محسن خلیلی و مهدی عطالو و نمایندگان تیم های لیگ برتر، دسته یک و دسته دوم و اصحاب رسانه برگزار شد.


تصاویر مرتبط
مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 تهران برگزار شد
مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 تهران برگزار شد
مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 تهران برگزار شد
مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 تهران برگزار شد
مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 تهران برگزار شد
مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 تهران برگزار شد
مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 تهران برگزار شد
مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 تهران برگزار شد
مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 تهران برگزار شد
مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 تهران برگزار شد
مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 تهران برگزار شد
مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 تهران برگزار شد
مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 تهران برگزار شد
مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 تهران برگزار شد
مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 تهران برگزار شد
مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 تهران برگزار شد
مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 تهران برگزار شد
مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 تهران برگزار شد
مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 تهران برگزار شد
مراسم برترین های فوتبال فصل 1400 تهران برگزار شد

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول