:: یکشنبه, 23 مرداد 1401

فقط قرارداد(سه برگی) های تحویلی کمیته مسابقات اعتبار دارد

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 217 ] - شنبه, 11 تیر 1401
فقط قرارداد(سه برگی) های تحویلی کمیته مسابقات اعتبار دارد

فقط قرارداد (سه برگی) های تحویلی از کمیته مسابقات هیات فوتبال استان تهران دارای اعتبار می باشند. به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان تهران، تنها قراردادهای...

فقط قرارداد (سه برگی) های تحویلی از کمیته مسابقات هیات فوتبال استان تهران دارای اعتبار می باشند.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان تهران، تنها قراردادهایی دارای اعتبار می باشند که کدهای قراردادهای دریافتی با کدهای قراردادهای تحویلی همخوانی داشته باشند. در غیر این صورت کلیه مسئولیت های مربوطه بر عهده باشگاه خواهد بود.

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول