:: چهارشنبه, 6 مهر 1401

قابل توجه تیم های لیگ برتر و دسته دوم استان تهران

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 455 ] - دوشنبه, 30 خرداد 1401
قابل توجه تیم های لیگ برتر و دسته دوم استان تهران

تیم های حاضر در مسابقات لیگ برتر و دسته دوم استان تهران جهت دریافت سه برگی ثبت قرارداد های خود به هیات فوتبال مراجعه و از مسئولین رده دریافت نمایند. به گزارش ...

تیم های حاضر در مسابقات لیگ برتر و دسته دوم استان تهران جهت دریافت سه برگی ثبت قرارداد های خود به هیات فوتبال مراجعه و از مسئولین رده دریافت نمایند.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان تهران، تیم های حاضر در مسابقات لیگ برتر و دسته دوم می بایست با ارائه فرم درخواست دریافت مجوز فعالیت در مسابقات فوتبال استان تهران و مدارک پیوست شده همچون اساسنامه و خلاصه برگه ثبت شرکت ها، روزنامه رسمی و آخرین تغییرات موسسه و گواهی امضای مدیرعامل و صاحبین امضای مجاز، سه برگی ثبت قرارداد خود را از مسئولین رده ها دریافت نمایند.

در این خصوص باید توضیح داد این امر به منظور معرفی رسمی مهر باشگاه و امضای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره که در اساسنامه باشگاه حق امضا دارند می باشد تا مشکلی از این بابت گریبانگیر باشگاه های حاضر در مسابقات نشود.


مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول