:: دوشنبه, 4 مهر 1401

ستاد ویژه نظارت بر داوران تشکیل شد

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 847 ] - دوشنبه, 25 بهمن 1400
ستاد ویژه نظارت بر داوران تشکیل شد

ستاد ویژه نظارت بر داوری مسابقات استان تهران تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان تهران، در خصوص عملکرد داوران استان تهران با حضور دکتر شیرازی رئی...

ستاد ویژه نظارت بر داوری مسابقات استان تهران تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان تهران، در خصوص عملکرد داوران استان تهران با حضور دکتر شیرازی رئیس هیات فوتبال استان، آقای محمدی معاون ریاست و عضو هیئت رئیسه و آقای دکتر فروغی رئیس کمیته داوران جلسه ای تشکیل شد. مقرر گردید عملکرد داوران در مسابقات مورد آنالیز قرار گیرد بدین ترتیب که با همکاری تیم ها کلیه مسابقات فیلمبرداری شود و عملکرد تیم داوری در کمیته داوران و ستاد مذکور مورد آنالیز قرار گیرد. همچنین در کلیه مسابقات، ناظران داوری و بازرسان ویژه هیات فوتبال جهت نظارت و بررسی داوری ها اعزام خواهند شد.

با دستور رئیس هیات فوتبال استان تهران همایش آسیب شناسی در حوزه داوران و عملکرد مطلوب آنان در هفته آتی برگزار خواهد شد تا شاهد عملکرد مثبت تر داوری استان تهران باشیم.


مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول