:: دوشنبه, 4 مهر 1401

لزوم استانداردسازی امکانات ورزشگاه ها در مسابقات لیگ دسته سوم

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 310 ] - چهارشنبه, 29 دی 1400

لزوم استانداردسازی امکانات ورزشگاه ها در مسابقات لیگ دسته سوم

با توجه به فرارسیدن زمان آغاز مسابقات مرحله دوم لیگ دسته سوم کشور توجه به استاندارد سازی ورزشگاه ها در اولویت تیم ها قرار گیرد. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتب... 5 out of 5 based on 2 ratings.
لزوم استانداردسازی امکانات ورزشگاه ها در مسابقات لیگ دسته سوم

با توجه به فرارسیدن زمان آغاز مسابقات مرحله دوم لیگ دسته سوم کشور توجه به استاندارد سازی ورزشگاه ها در اولویت تیم ها قرار گیرد. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتب...

با توجه به فرارسیدن زمان آغاز مسابقات مرحله دوم لیگ دسته سوم کشور توجه به استاندارد سازی ورزشگاه ها در اولویت تیم ها قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران، با توجه به شروع مسابقات مرحله دوم لیگ دسته سوم کشور فصل 1401-1400 در تاریخ 30/11/1400 و از آنجائیکه مسابقات مرحله دوم ازحـالت مسابقات زیر گروه و مناطق خارج و بصورت لیگ در غالب 18 هفته رفت و برگشت برگزار می گردد و بـا عنایت به شرایط حساسـیت این مسابقات، الزاماتی درخصوص اسـتانداردسازي شـرایط و امکانات ساختاري ورزشـگاه ها وجود دارد که مسئولین تیم ها می بایست اقدامات لازم را مبذول نمایند.

1-تغییرجنس تیرهاي دروازه آهنی به آلومینیوم یا فایبر گلاس به ابعاد244*732

2-استاندارسازي ابعاد زمین به68*105 متر

3-استاندادسازي کیفیت چمن ورزشگاه (مصنوعی /طبیعی)

4-اسـتاندارسازي ابعاد و امکانات رختکن هاي تیمها و داوران(کمد و رخت آویز،صـندلی،دوش،سـرویس بهداشتی مناسب و به تعدادلازم،سیستم سرمایشی و گرمایشی وسایر امکانات مورد نیاز )

5-جداسازي مسیر ورودي به رختکن تیمها و داوران

6-استانداردسازي نیمکت هاي ذخیره حداقل 18صندلی به همراهسایبانو نیمکت داورچهارم

7-محصور بودنورزشگاه و عدم امکان ورود تماشاگرانو افراد اضافی به داخل زمین

تاکیـد می گردد اولویت مهم در برگزاري مسابقـات فصل 1401-1400 اسـتاندارد بودن و مطلوب بودن شـرایط سخت افزاري و زیرسـاخت هـاي ورزشـگاه می باشـد وسازمان لیگ به طور قطع در ورزشـگاه هایی که موارد فوق در آن رعایت نشـده باشـد مسابقه اي برگزار نخواهد کرد.


مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول