:: دوشنبه, 4 مهر 1401

نحوه برگزاری مسابقات لیگ دسته دوم کشور اعلام شد

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 606 ] - چهارشنبه, 29 دی 1400
نحوه برگزاری مسابقات لیگ دسته دوم کشور اعلام شد

قابل توجه باشگاه های حاضر در لیگ دسته دوم کشور، نحوه برگزاری این مسابقات اعلام شد. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران، با عنایت به آئین نامه برگزاري...

قابل توجه باشگاه های حاضر در لیگ دسته دوم کشور، نحوه برگزاری این مسابقات اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران، با عنایت به آئین نامه برگزاري مسابقات لیگ دسته دوم نحوه برگزاري مسابقات لیگ دسته دوم در فصل 1401-1400 اعلام می گردد.

مسابقات لیگ دسته دوم باحضور 28 تیم در 2 گروه 14 تیمی و به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد که درپایان این مسابقات :

1 -تیم هاي اول جـدول رده بنـدي نهایی مسابقات در هر گروه (مجموعا 2 تیم) به طور مسـتقیم به رقابت هاي لیگ یک کشور درفصل آتی (1402-140) صعودخواهند کرد.

2 -تیم هاي دوم جـدول رده بندي نهایی مسابقات ، به مرحله پلی آف لیگ دسـته دوم راه پیداخواهند کرد. این مرحله از مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزارخواهـدشـد که در پایان مسابقات پلی آف ، تیم برنده مجموع این دو دیدار به عنوان سومین تیم صـعودکننده از لیگ دسته دوم به مسابقات لیگ یک در فصل آتی (1402-1401) راه پیداخواهد کرد.

3-تیم هاي سیزدهم وچهاردهم رده بندي نهایی مسابقات (مجموعا4 تیم) به رقابتهاي لیگ دسته سوم در فصل آتی (1401-1400) سقوط خواهند کرد.

4-تیم هاي سـوم لغـایت دوازدهم رده بنـدي مسابقـات به همراه تیم بازنـده مرحله پلی آف مجموعـا 21 تیم جـواز حضور در مسابقات لیگ دسته دوم در فصل آتی (1402-1401) را خواهند داشت.

5-رقابت هـاي لیگ دسـته دوم در فصل آتی (1402-1401) با حضور 28 تیم شامل: 3 تیم سـقوط کننده از لیگ دسـته اول درفصل 1401-1400، 21 تیم باقیمانده از لیگ دسته دوم (فصل 1401-1400) به همراه 4 تیمصعودکننده از رقابت هاي لیگ دسته سوم از فصل 1401-1400 خواهد بود که در دو گروه مسابقاتی 14 تیمی و به صورت رفت و برگشت برگزارخواهد شد.


مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول