:: پنجشنبه, 9 تیر 1401

نحوه صعود و سقوط تیم ها در لیگ دسته سوم کشور اعلام شد

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 2068 ] - چهارشنبه, 10 آذر 1400

نحوه صعود و سقوط تیم ها در لیگ دسته سوم کشور اعلام شد

نحوه صعود و سقوط تیم های حاضر در مسابقات فوتبال لیگ دسته سوم کشوری اعلام شد. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ با توجه به آغاز مسابقات لیگ دسته سو... 4 out of 5 based on 3 ratings.
نحوه صعود و سقوط تیم ها در لیگ دسته سوم کشور اعلام شد

نحوه صعود و سقوط تیم های حاضر در مسابقات فوتبال لیگ دسته سوم کشوری اعلام شد. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ با توجه به آغاز مسابقات لیگ دسته سو...

نحوه صعود و سقوط تیم های حاضر در مسابقات فوتبال لیگ دسته سوم کشوری اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ با توجه به آغاز مسابقات لیگ دسته سوم در فصل مسابقاتی 1401-1400 به شرح ذیل نحوه صعود و سقوط تیمها در دو مرحله مسابقات اعلام میگردد.

1-در پایان مسابقات مرحله اول، دو تیم اول و دوم جداول رده بندي نهایی گروههاي 5 گانه (جمعًا10 تیم)جوازحضور در مرحله دوم
مسابقات را کسب میکنند.

2-در پایان مسابقات مرحله اول،تیم هاي سوم وچهارم و پنجم گروههاي 5 گانه (جمعًا15 تیم)جوازحضور در مرحله اول لیگ دسته
سوم باشگاههاي کشور در فصل آینده 1402-1401 را کسب خواهند کرد.

3-در پایان مسابقات مرحله اول، تیم هاي ششم الی سیزدهم بطور مستقیم به مسابقات لیگ استان خود در فصل آتی سقوط می
نمایند.

شایان ذکر است مرحله دوم مسابقات نیز باحضور10 تیم صعود کننده از مرحله اول بعلاوه تیمهاي باقیمانده از مسابقات مرحله دوم
فصل قبل بعلاوه تیمهاي سقوط کننده از لیگ دسته دوم فصل قبل(جمعًا30 تیم) در3 گروه10 تیمی و بصورت رفت و برگشت
برگزار می گردد که در نهایت به شرح ذیل صعود و سقوط تیم ها اعمال خواهد شد:

1 .در پایان مسابقات مرحله نهایی لیگ دسته سوم تیم هاي اول هر گروه (مجموعا3 تیم) به صورت مستقیم به رقابت هاي لیگ دسته
دوم باشگاه هاي کشور فصل آینده 1402-1401صعودخواهند کرد.

2 .در پایـان مسابقات مرحله دوم؛ تیمهاي دوم هر گروه (مجموعا3 تیم) به همراه بهترین تیم سوم گروه ها به مسابقات پلی آف صعود
خواهند کرد. که در پایان مسابقات پلی آف یک تیم به لیگ دسته دوم صعودخواهد کرد.

3 .تیم هـاي چهـارم ، پنجم وشـشم هر گروه (مجموعا9 تیـم ) به همراه2 تیم سـومی که جـوازحضور در مرحله پلی آف را دریـافت
نکردند و همچنین 3 تیمی که در پایان مسابقات مرحله پلی آف لیگ دسـته سوم (ذکره شده در بند2 (جواز حضور در مسابقات لیگ
دسته دوم فصل آتی را کسب نکرده اند، در مسابقات مرحله دوم لیگ دسته سوم در فصل آتی حضورخواهند داشت.

4 .دو تیم برتر از بین تیم هاي رتبه هفتم جـدول هاي رده بندي نهایی در مرحله دوم (2 تیم از3 تیم) نیزجواز حضور در مرحله دوم
لیگ دسـته سوم در فصل آتی را کسب خواهنـد کرد و تیم هفتم باقی مانـده (ضـعیف ترین تیم هفتم جـدول رده بنـدي مسابقات) به
مسابقات مرحله اول لیگ دسته سوم در فصل آینده 1402-1401 سقوط می کند.

5 .تیم هاي رده هشـتم لغایت رده دهم جدول رده بندي نهایی (مجموعا9 تیم) به مسابقات مرحله اول لیگ دسـته سوم در فصل آتی
1402-1401سقوط می کنند.


مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول