:: یکشنبه, 14 خرداد 1402

جوابیه دبیر هیات فوتبال به شایبه ها پیرامون انتصاب سرپرست موقت

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 1125 ] - سه شنبه, 12 شهریور 1398
جوابیه دبیر هیات فوتبال به شایبه ها پیرامون انتصاب سرپرست موقت

عباس تیموری، دبیر هیات فوتبال استان تهران در جواب به موارد مطرح شده پیرامون انتصاب سرپرست موقت تا زمان برگزاری انتخابات مجمع هیات فوتبال عنوان نمود که: اساسنا...

عباس تیموری، دبیر هیات فوتبال استان تهران در جواب به موارد مطرح شده پیرامون انتصاب سرپرست موقت تا زمان برگزاری انتخابات مجمع هیات فوتبال عنوان نمود که: اساسنامه هیات های فوتبال کشور با اساسنامه دیگر هیات های ورزشی متفاوت است و براساس بند 9 از ماده 24 اساسنامه هیات های فوتبال کشور، "چنانچه بعد از پایان دوره چهارساله، انتخابات بنا به هر دلیلی به تعویق افتد، رئیس هیئت می تواند تا برگزاری مجمع انتخابات به کار خود ادامه دهد." منظور از ماده مذکور آن است که در صورت تعویق برگزاری انتخابات کسی بعنوان سرپرست منصوب نمی شود و رئیس هیات کماکان عهده دار انجام وظایف و مسئولیت های قانونی خود می باشد. همچنین این مورد در پیش از این در سایر استان ها نیز اتفاق افتاده است و رئیس فعلی آن استان تا زمان برگزاری انتخابات همچنان در سمت خود باقیمانده و به فعالیت های قانونی خود ادامه داده است.

در ضمن براساس بند 3 از ماده 14 اساسنامه، رئیس هیات فوتبال دارای یک رای در مجمع می باشد. لذا باتوجه به مجموع مقررات رئیس هیات تا پایان مجمع و انجام انتخابات عهده دار وظایف ریاست هیات می باشد و بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات، فرد منتخب مجمع که ممکن است رئیس فعلی هیئت و یا هر شخص دیگری باشد بعنوان رئیس جدید، اداره امور هیئت را بر عهده خواهد گرفت.
 

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول