:: سه شنبه, 15 آذر 1401

ده نکته بسیار مهم جهت حضور تیم ها در تست پزشکی

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 1643 ] - یکشنبه, 12 خرداد 1398
ده نکته بسیار مهم جهت حضور تیم ها در تست پزشکی

توجه به نکات زیر جهت حضور در معاینات پیش از فصل برای کلیه تیم ها الزامی می باشد: 1. حضور به موقع در زمان اعلام شده بر روی سایت هیات فوتبال 2. حضور بازیکنان با...

توجه به نکات زیر جهت حضور در معاینات پیش از فصل برای کلیه تیم ها الزامی می باشد:
1. حضور به موقع در زمان اعلام شده بر روی سایت هیات فوتبال
2. حضور بازیکنان با مدرک شناسایی معتبر عکس دار به همراه کارت ملی یا شناسنامه یا پاسپورت
3. بازیکنان باید در سایت هیات فوتبال ثبت نام شده باشند و دارای کد شپا باشند. در غیر این صورت تست پزشکی انجام نخواهد شد.
4. حضور حداکثر 13 بازیکن در هر نوبت تست پزشکی
5. حضور سرپرست و یا نماینده تیم در تست پزشکی جهت مدیریت تیم
6. رعایت نظم و انضباط توسط بازیکنان در زمان حضور در تست پزشکی
7. عدم پرداخت نقدی هزینه تست پزشکی که مبلغ 70000 تومان برای هر نفر می باشد.
8. با توجه به زمان بندی تست پزشکی و عدم وجود زمان دیگری قبل از شروع مسابقات، چنانچه تیمی در زمان خود حضور به هم نرساند، زمانی دیگری برای آن تیم در نظر گرفته نخواهد شد.
9. در صورت امکان، حضور با لباس ورزشی جهت راحتی بازیکنان برای انجام مراحل تست پزشکی
10. عدم حضور افراد اضافه به همراه تیم و عدم ایجاد هیاهو در هنگام انتظار توسط تیم

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول