:: دوشنبه, 17 مرداد 1401

انفورماتیک

- نظرات : بدون نظر


مدیر انفورماتیک هیات فوتبال استان تهران: مسعود رضاپور

تحصيلات علمی:
    لیسانس مهندسی کامپیوتر - نرم افراز
    فوق لیسانس مدیریت ورزشی

سوابق شغلی:
    عضو کمیته فرهنگی سازمان لیگ برتر کشور - 1391-1393
    خبرنگار ورزشی - 1385 - ادامه دارد
    مدیر واحد انفورماتیک هیات فوتبال استان تهران 1394 - ادامه دارد
گالری عکس

جدول