:: خبر
برنامه آزمون آمادگی جسمانی داوران فوتبال و فوتسال استان تهران
-1
0
1

برنامه آزمون آمادگی جسمانی داوران فوتبال و فوتسال استان تهران

شنبه, 6 تیر 1394 - 07:13 بعد از ظهر - 27 June 2015
:: خبر
نويسنده : هیات فوتبالبدون نظر [ 866 ] بازدید
A-
A+
شناسه خبر : 460لینک خبر : http://www.football-tehran.com/index/post_460/
برنامه آزمون آمادگی جسمانی داوران فوتبال و فوتسال استان تهران

برنامه آزمون آمادگی جسمانی داوران فوتبال و فوتسال استان تهران 94/4/9  ساعت حضور :21 شب گواهی پزشکی به تاریخ 24 ساعت قبل تست اجباری است     ردیف...

برنامه آزمون آمادگی جسمانی داوران فوتبال و فوتسال استان تهران 94/4/9

 ساعت حضور :21 شب

گواهی پزشکی به تاریخ 24 ساعت قبل تست اجباری است

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره پیراهن

تست 6*40 متر        زمان: 6 ثانیه

تست 150 متر             زمان: 30 ثانیه             استراحت: 35ثانیه

تعداد کل

قبول / مردود

استراحت 90 ثانیه

1

2

3

4

5

6

تکرار

1

حسن توماری

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

علی برقندان

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

علی جعفری

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

الیاس اسد

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

یاسر بابایی

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

مجید چمنی راد

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره پیراهن

تست 6*40 متر        زمان: 6:2 ثانیه

تست 150 متر             زمان: 30 ثانیه             استراحت: 35ثانیه

تعداد کل

قبول / مردود

استراحت 90 ثانیه

1

2

3

4

5

6

تکرار

1

مهدی باصره

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

مهدی عرب گل

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

امیر خسروی تازه

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

وحید فیضی

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

فرهاد قاسمی

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

سینا هوشمندی نژاد

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره پیراهن

تست 6*40 متر        زمان: 6 ثانیه

تست 150 متر             زمان: 30 ثانیه             استراحت: 40ثانیه

تعداد کل

قبول / مردود

استراحت 90 ثانیه

1

2

3

4

5

6

تکرار

1

داود زهره وندی

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

یاسین ذاکری

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

فرید شاهمیرزایی

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

امید خزایی

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

امین عمویی

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

حمیدرضا لشکری

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره پیراهن

تست 6*40 متر        زمان: 6 ثانیه

تست 150 متر             زمان: 30 ثانیه             استراحت: 40ثانیه

تعداد کل

قبول / مردود

استراحت 90 ثانیه

1

2

3

4

5

6

تکرار

1

علی بخشیان

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ناصر جعفری

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

دانیال بختیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

علی فراهانی

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

علیرضا بختیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

مصطفی آشوری

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره پیراهن

تست 6*40 متر        زمان: 6:2 ثانیه

تست 150 متر             زمان: 30 ثانیه             استراحت: 35ثانیه

تعداد کل

قبول / مردود

استراحت 90 ثانیه

1

2

3

4

5

6

تکرار

1

عماد غلامرضایی

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

فرشاد شکوری

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

علیرضا خوب نژاد

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

میثم احمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

علی عالیقدر

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

سالار نظریان

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

علیرضا حسن آبادی

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره پیراهن

تست 6*40 متر        زمان: 6 ثانیه

تست 150 متر             زمان: 30 ثانیه             استراحت: 35ثانیه

تعداد کل

قبول / مردود

استراحت 90 ثانیه

1

2

3

4

5

6

تکرار

1

اسماعیل بابلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

محسن احمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

حمیدرضا همیراد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

حامد صادقی جو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

مهدی اجاقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

فرهاد صحرایی نژاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره پیراهن

تست 6*40 متر      زمان:2 :6  ثانیه

تست 150 متر             زمان: 30 ثانیه             استراحت: 35ثانیه

تعداد کل

قبول / مردود

استراحت 90 ثانیه

1

2

3

4

5

6

تکرار

1

حسن حبیبی

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

مجتبی مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

یعقوب فرمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

حمید اعظمی

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

مجید پرستار

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

مسعود میر نظام

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت فوتبال استان تهران

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره پیراهن

تست 6*40 متر        زمان: 6 ثانیه

تست 150 متر             زمان: 30 ثانیه             استراحت: 40 ثانیه

تعداد کل

قبول / مردود

استراحت 90 ثانیه

1

2

3

4

5

6

تکرار

1

محمد جعفری

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

میثم رستم زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

محمد عسگری

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

مهدی سلطان آبادی

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

محسن حکیم

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

مسلم شایانی

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

بهزاد کاوه

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره پیراهن

تست 6*40 متر        زمان: 6 ثانیه

تست 150 متر             زمان: 30 ثانیه             استراحت: 35ثانیه

تعداد کل

قبول / مردود

استراحت 90 ثانیه

1

2

3

4

5

6

تکرار

1

حسن توماری

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

علی برقندان

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

علی جعفری

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

الیاس اسد

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

یاسر بابایی

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

مجید چمنی راد

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول

# نام تيم بازي تفاضل امتياز