:: چهارشنبه, 1 خرداد 1398

شمال شرق

- نظرات : بدون نظر

شمال شرق

هیات فوتبال حوزه شمالشرق رئیس هیات: محمد حامدی نایب رئیس بانوان: لیلا نوایی عضو هیات رئیسه: امیر هوشنگ زرین کمر، مصیب گرمابدری، رضا ولی زاده کمیته آموزش: حسین صالح کمیته داوران: سعید حجتی کمیته ان... 3 out of 5 based on 36 ratings.هیات فوتبال حوزه شمالشرق
رئیس هیات: محمد حامدی
نایب رئیس بانوان: لیلا نوایی
عضو هیات رئیسه: امیر هوشنگ زرین کمر، مصیب گرمابدری، رضا ولی زاده

کمیته آموزش: حسین صالح
کمیته داوران: سعید حجتی
کمیته انضباطی: مصیب گرمابدری
دبیر کمیته انضباطی: حسن گرمابدری
عضو کمیته انضباطی: موسی میرزایی
کمیته فوتسال: جواد فرجی

امور اداری: سعید نجاری
کمیته پزشکی: مجید سعیدی
کمیته فرهنگی: صادق میرزاده
روابط عمومی و خزانه دار: الهام علیپور
بازرس مدارس فوتبال: مهدی فرهانی
کمیته نظارت: خدابخش احدی
تدارکات مسابقات: ابراهیم ابراهیمی
سمعی و بصری: علی سلیمی


گالری عکس

جدول