:: چهارشنبه, 1 خرداد 1398

دماوند

- نظرات : بدون نظر


هیات فوتبال شهرستان دماوند
رئیس هیات: کمال طیبی
نایب رئیس: حسین نایبی
نایب رئیس بانوان: خانم جوادی
عضو هیات رئیسه: محمد هوشمند، علی یزدان پرست
دبیر: علی یوسف زاده
کمیته انضباطی: علی اصغرنورزاده
کمیته داوران: داوودزهره وند
سرپرست مسابقات: حمزه حسن پور
رده های پایه: امیدیوسف زاده
کمیته پیشکسوتان: مصطفی آرمند
روابط عمومی: محمدنیرومند
کمیته فرهنگی: هادی کرمانی


گالری عکس

جدول