:: چهارشنبه, 1 خرداد 1398

ملارد

- نظرات : بدون نظر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 اعضای هیئت رئیسه:

سیدعلی مرزانی - رئیس

غلامعلی شمسی زاده - دبیر

علی اکبر خراسانی - عضو

داود حضرتی پور - عضو

محمد فریدونی - عضو

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                               

 

 

آدرس دفتر هیات فوتبال: ملارد

تلفن:

فکس:

گالری عکس

جدول