:: جمعه, 11 مهر 1399

کهریزک

هیات فوتبال شهرستان کهریزکرئیس هیات: اسمعیل چوبینایب رئیس بانوان: هدیه شریف نیا دبیر: علی اصغر فیض بخشکمیته داوران: حسین عباسقلیکمیته جوانان: اصغر شیرزادکمیته انضباطی: محمدرضا قهرمانیکمیته فنی: سید مجتبی میریکمیته استعدادیابی: اسد اسدشیر و اصغر شیرزادروابط عمومی: شاهین زرین بخت

ورامین

رئیس هیات فوتبال ورامین: آقای آزمان کادری مشاهده رزومه                                                &nbs...

گالری عکس

جدول