:: یکشنبه, 4 فروردین 1398

رزومه لیلا نوایی

نائب رئیس هیات فوتبال شمال شرق: خانم لیلا نوایی     تاریخ تولد: 1362 تحصيلات علمی: لیسانس تربیت بدنی سوابق شغلی: دبیر دبیرستان دخترانه غیرانتفاعی فرهیختگان بمدت 3 سال نایب رییس هیئت فوتبال شمال شرق از سال 1387 تا کنون سوابق ورزشی: دارای مدرک مربیگری D فوتسال دارای م...

رزومه مصیب گرمابدری

نائب رئیس هیات فوتبال شمال شرق: آقای مصیب گرمابدری     تاریخ تولد: 1341 تحصيلات علمی:   سوابق شغلی: مدیر کارگاه شرکت بازرگانی پارتیس آسان بر و مسؤول کارگاه ریخته گری صنعتی دایکاست مسئول شورای ورزشی و هیئت امناء ورزشگاه آزادگان تهرانپارس از سال 1360 لغایت 1388 مسئول ...

رزومه فهیمه بختیاری

نائب رئیس هیات فوتبال پیشوا: خانم فهیمه بختیاری   تاریخ تولد: 1358 تحصيلات علمی: دانشجوی کاردانی حقوق سوابق شغلی: نائب رئیس هیات فوتبال پیشوا سوابق ورزشی: مربی تیم فوتسال ورامین و پیشوا دارای مدرک مربیگری درجه C فوتسال

رزومه شهین محمدی

نائب رئیس هیات فوتبال قرچک: خانم شهین محمدی شریف   تحصيلات علمی: دارای مدرک دیپلم سوابق شغلی: رییس هیئت فوتبال شهرستان قرچک سوابق ورزشی: نایب رئیس هیئت فوتبال شهرستان قرچک

نائب رئیس هیات فوتبال

نائب رئیس هیات فوتبال استان تهران: خانم منصور السادات هاشمی     تحصيلات علمی: لیسانس علوم قرآن و حقوق قضاییفوق لیسانس علوم حدیث سوابق شغلی: تدریس در موسسات و آموزشگاه های عالیعضو امور حقوقی و آموزشی آموزش و پرورش (دانشگاه شهید بهشتی)معاون مدیرکل فرهنگی سازمان تربیت بدنی به مدت د...

گالری عکس

جدول