:: پنجشنبه, 31 مرداد 1398

رزومه فهیمه بختیاری

نائب رئیس هیات فوتبال پیشوا: خانم فهیمه بختیاری   تاریخ تولد: 1358 تحصيلات علمی: دانشجوی کاردانی حقوق سوابق شغلی: نائب رئیس هیات فوتبال پیشوا سوابق ورزشی: مربی تیم فوتسال ورامین و پیشوا دارای مدرک مربیگری درجه C فوتسال

رزومه شهین محمدی

نائب رئیس هیات فوتبال قرچک: خانم شهین محمدی شریف   تحصيلات علمی: دارای مدرک دیپلم سوابق شغلی: رییس هیئت فوتبال شهرستان قرچک سوابق ورزشی: نایب رئیس هیئت فوتبال شهرستان قرچک

گالری عکس

جدول