:: سه شنبه, 28 خرداد 1398

رزومه لیلا نوایی

نائب رئیس هیات فوتبال شمال شرق: خانم لیلا نوایی     تاریخ تولد: 1362 تحصيلات علمی: لیسانس تربیت بدنی سوابق شغلی: دبیر دبیرستان دخترانه غیرانتفاعی فرهیختگان بمدت 3 سال نایب رییس هیئت فوتبال شمال شرق از سال 1387 تا کنون سوابق ورزشی: دارای مدرک مربیگری D فوتسال دارای مدرک مربیگر...

شمال شرق

هیات فوتبال حوزه شمالشرقرئیس هیات: محمد حامدینایب رئیس بانوان: لیلا نواییعضو هیات رئیسه: امیر هوشنگ زرین کمر، مصیب گرمابدری، رضا ولی زادهکمیته آموزش: حسین صالحکمیته داوران: سعید حجتیکمیته انضباطی: مصیب گرمابدریدبیر کمیته انضباطی: حسن گرمابدریعضو کمیته انضباطی: موسی میرزاییکمیته فوتسال: جواد فرجیامور...

گالری عکس

جدول