:: جمعه, 2 فروردین 1398

رزومه علیرضا یزدانی

رئیس واحد نظارت داوری: علیرضا یزدانی    تاریخ تولد: 1348/11/1  تحصيلات علمی: دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت ورزشی سوابق شغلی: مدیرعامل و صاحب امتیاز آژانس هواپیمایی عضو کمیته داوران هیات فوتبال استان تهران از سال 1389 رئیس واحد نظارت داوری هیات فوتبال استان تهران از سال 1389 سوابق ور...

رزومه حسین خوشخوان

رئیس واحد داوران: حسین خوشخوان       تحصيلات علمی: دارای مدرک فوق دیپلم تربیت بدنی سوابق شغلی: دبیر ورزش دبیرستان های استعدادهای درخشان علامه هلی عضو کمیته داوران هیات فوتبال استان تهران از سال 1389 رئیس واحد داوران هیات فوتبال استان تهران از سال 1393 سوابق ورزش...

رزومه حسین صادقی

  رئیس واحد مسابقات هیات فوتبال استان تهران: حسین صادقی تاریخ تولد: 1331 تحصيلات علمی: دیپلم طبیعی در سال 1357 فوق دیپلم نظامی در سال 1370 لیسانس نظامی در سال 1375 سوابق شغلی: دبیر کمیته مربیان و آموزش هیات فوتبال استان تهران در سال 1363 معاون اداره ابلاغ دادگستری در سال 1357 ر...

واحد بانوان

  رئیس واحد داوران: خانم منصور السادات هاشمی                                دبیر واحد داوران: خانم شیرین نصیری      &...

گالری عکس

جدول