:: دوشنبه, 5 اسفند 1398

حوزه شمالغرب

هیات فوتبال حوزه شمالغربرئیس هیات: محمدرضا رامشگرنایب رئیس بانوان: فاطمه صادقیدبیر: محمدرضا بیاتیکمیته انضباطی: سید سجاد سلیمیکمیته آموزش: خلیل زارعیکمیته داوران: ایرج شهریزادگانکمیته نونهالان و امید: امید سلیمانیکمیته نوجوانان: روح الله اسدیکمیته جوانان و بزرگسالان: حمید حضرتیامور اداری: فرامرز حاج...

کهریزک

هیات فوتبال شهرستان کهریزکرئیس هیات: اسمعیل چوبینایب رئیس بانوان: هدیه شریف نیا دبیر: علی اصغر فیض بخشکمیته داوران: حسین عباسقلیکمیته جوانان: اصغر شیرزادکمیته انضباطی: محمدرضا قهرمانیکمیته فنی: سید مجتبی میریکمیته استعدادیابی: اسد اسدشیر و اصغر شیرزادروابط عمومی: شاهین زرین بخت

ورامین

رئیس هیات فوتبال ورامین: آقای آزمان کادری مشاهده رزومه                                                &nbs...

گالری عکس

جدول