:: جمعه, 2 فروردین 1398

دبیر هیات

تحصيلات علمی:كارشناس مديريت ورزشيسوابق:مدیر روابط عمومی هیات فوتبال استان تهران به مدت ١٠ سالدبير كميته توابعدبير كميته فني هيئت فوتبالرئيس كميته انضباطي هيئت فوتبال شهرقدس به مدت ١٠ سالسابقه بازي در باشگاهاي سرخحصار، نفت و صنايع دفاعداراي مدرك كارشناسي استعداديابي فوتبالداراي مدرك C آسيانماينده فدر...

گالری عکس

جدول