:: یکشنبه, 4 فروردین 1398

ویژن تهران

مدیر ویژن هیات فوتبال استان تهران: معراج ابوالحسن شیرازی   تحصيلات علمی: دیپلم ریاضی و فیزیک ليسانس مهندسی برق - الکترونیک سوابق شغلی: دبیر ویژن هیات فوتبال استان تهران (1387- 1389) مدیر ویژن هیات فوتبال استان تهران (1389- ادامه دارد) مدیر رسانه هیات فوتبال استان تهران در ...

گالری عکس

جدول