:: چهارشنبه, 1 اردیبهشت 1400

اطلاعیه کمیته پزشکی در خصوص آی دی کارت پزشکان و پزشکیاران

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 699 ] - شنبه, 3 شهریور 1397

اطلاعیه کمیته پزشکی در خصوص آی دی کارت پزشکان و پزشکیاران

کلیه پزشکان و پزشکیاران مجاز جهت دریافت آی دی کارت جهت حضور در مسابقات تهران اقدام نمایند. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران، بنا به اطلاعیه دکتر ع... 2 out of 5 based on 3 ratings.
اطلاعیه کمیته پزشکی در خصوص آی دی کارت پزشکان و پزشکیاران

کلیه پزشکان و پزشکیاران مجاز جهت دریافت آی دی کارت جهت حضور در مسابقات تهران اقدام نمایند. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران، بنا به اطلاعیه دکتر ع...

کلیه پزشکان و پزشکیاران مجاز جهت دریافت آی دی کارت جهت حضور در مسابقات تهران اقدام نمایند.

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران، بنا به اطلاعیه دکتر علی پورمند رئیس دپارتمان و کمیته پزشکی هیات فوتبال استان تران، کلیه پزشکان و پزشکیاران که در لیست اسامی مجاز اعلام شده اند بر روی سایت هیات فوتبال حضور دارند می بایست نهایتا تا تاریخ 7 شهریور ماه مدارک ذیل را جهت صدور آی دی کارت به شماره موبایل 09121835101 ارسال نمایند.

1- عکس پرسنلی
2- کارت ملی
3- مدرک پزشکیاری ورزشی

لازم به ذکر است کمیته پزشکی پس از این تاریخ اسامی افرادی که برای آی دی کارت اقدام نکرده اند را از لیست خارج خواهد کرد.


مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول