:: یکشنبه, 31 شهریور 1398

نشست ناظرین مدارس فوتبال استان تهران برگزار شد

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 1021 ] - یکشنبه, 18 تیر 1396
نشست ناظرین مدارس فوتبال استان تهران برگزار شد

نشست ناظرین مدارس فوتبال استان تهران در روز 17 تیر ماه با حضور آقای دکتر شیرازی رئیس هیأت فوتبال ، دکتر زارعی مدیر آموزش و پژوهش آکادمی، حسن اثنی عشری دبیر کم...

نشست ناظرین مدارس فوتبال استان تهران در روز 17 تیر ماه با حضور آقای دکتر شیرازی رئیس هیأت فوتبال ، دکتر زارعی مدیر آموزش و پژوهش آکادمی، حسن اثنی عشری دبیر کمیته اخلاق، یوسف جعفری کارشناس مدارس فوتبال، حسن فیروز کوهی نماینده حراست ، صداقتی نماینده اداره کل تربیت بدنی استان تهران و مراد زاده، کیا دربند سری،رحمتی، محبی، یزدانی، نقی زاده، خبیری، مدرس زاده، لنجانی ناظرین مدارس فوتبال تهران برگزار گردید.

در ابتدا دکتر زارعی گزارشی از فعالیت آکادمی در بخش مدارس فوتبال ارائه کردند. سپس به اهمیت نقش نظارت بر عملکرد مدارس فوتبال تاکید داشتند و ناظرین را بازوی اجرایی فدراسیون در هیأت فوتبال می دانند. مقرر گردید مناطق 22 گانه تهران بین نفرات معرفی شده تقسیم گردد و هر کدام از آنها مدارس فوتبال مجاز دو منطقه را مورد ارزیابی قرار دهند و گزارشی از مدارس غیر مجاز تا تاریخ 27/4/96 ارائه دهند.

دکتر شیرازی ناظرین مدارس فوتبال تهران را معرفی کردند. و اهمیت نقش نظارت و مشکلات سالهای گذشته را یادآور شدند و اظهار داشتند یکی از دلایل عدم رسیدگی به فعالیت مدارس غیر مجاز نبود ابزار اجرایی می باشد. سپس درخواست پرداخت حق الزحمه نظارت توسط فدراسیون فوتبال بودند.

آقای اثنی عشری به نقش اجرایی کمیته اخلاق در برخورد به مدارس غیر مجاز اشاره کردند و اظهار داشتند پس از معرفی مدارس غیر مجاز از سوی هیأت فوتبال و بررسی های لازم کمیته اخلاق برخورد های قانونی را در دستور کار خواهد داشت.

آقای صداقتی نماینده اداره کل تربیت بدنی معتقد هستند که بالای 60 درصد اماکن ورزشی اداره کل در اختیار باشگاه های فوتبال و مدارس فوتبال می باشد و اداره کل تربیت بدنی در کنار نظارت بر عملکرد دیگر رشته های ورزشی آمادگی نظارت بر سخت افزارهای اماکن ورزشی تابعه اداره کل را دارد.

در انتها آقای جعفری نحوه ارسال گزارش ها از طریق سامانه بانک اطلاعات مدارس فوتبال را تشریح کردند و مقرر گردید ناظرین مناطق 22 گانه گزارش های خود را هر 15 روز یکبار ارسال نمایند و در طول ترم حداقل سه بار از مدارس فوتبال بازیدید نمایند. و هر هفته پیگیر ارسال گزارش باشند. با توجه به اعلام اسامی مدارس غیر مجاز تهران نامه تذکر به مدیر مدرسه غیر مجاز با امضاء رئیس حراست فدراسیون تحویل دکتر شیرازی گردید تا به دست مدیر مدرسه برسانند. در نامه تذکر قید گردید که مدیر می بایست ظرف مدت 10 روز اقدام به دریافت مجوز نماید در غیر اینصورت به کمیته اخلاق و مراجع قضایی معرفی گردند.

    - مقرر شد هیأت فوتبال استان تهران برای افزایش هماهنگی و هم سو نمودن اداره کل ورزش و جوانان استان نسبت به برگزاری نشستی در این زمینه اقدام نماید.
    - همچنین مقرر شد تا تارخ 27/4/96 ناظرین مدارس فوتبال کلیه اطلاعات مدارس بدون مجوز را به آکادمی ارسال نمایند.
    - مقرر شد تمام ناظرین مدارس تا 15 مرداد ماه نسبت به ارسال گزارش های مدارس فوتبال دارای مجوز منطقه خود از طریق سامانه بانک اطلاعات مدارس فوتبال اقدام نمایند.
   - مقرر شد احکام مجزا برای هر یک از ناظران مدارس فوتبال و با امضاء دبیر کل فدراسیون صادر گردد.


تصاویر مرتبط
نشست ناظرین مدارس فوتبال استان تهران برگزار شد
نشست ناظرین مدارس فوتبال استان تهران برگزار شد
نشست ناظرین مدارس فوتبال استان تهران برگزار شد

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول