:: شنبه, 30 شهریور 1398

روسای جدید انضباطی و استیناف منصوب شدند

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 1362 ] - یکشنبه, 4 تیر 1396
روسای جدید انضباطی و استیناف منصوب شدند

رئیس کمیته انضباطی و رئیس کمیته استیناف هیئت فوتبال استان تهران منصوب شدند. به گزارش پایگاه خبری هیئت فوتبال استان تهران؛ رئیس جدید کمیته انضباطی و رئیس کمیته...

رئیس کمیته انضباطی و رئیس کمیته استیناف هیئت فوتبال استان تهران منصوب شدند.

به گزارش پایگاه خبری هیئت فوتبال استان تهران؛ رئیس جدید کمیته انضباطی و رئیس کمیته استیناف هیئت فوتبال استان تهرن با احکام جداگانه از سوی دکتر حبیب الله شیرازی رئیس هیئت فوتبال منصوب شدند.

برا اساس این احکام جناب آقای عبداله پور به عنوان رئیس جدید کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان تهران و جناب آقای ملک احمد به عنوان رئیس کمیته استیناف هیئت فوتبال منصوب شدند.

در قسمتی از این احکام که توسط دکتر شیرازی به آقایان عبداله پور و ملک احمد اهدا شده آمده است؛ امید است با تلاش مستمر شما و دیگر همکاران در راستای مسئولیت کمیته های فوق، شاهد ارتقاء بیش از پیش هیئئت فوتبال استان تهران باشیم.


مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول