:: پنجشنبه, 31 مرداد 1398

تغییر برنامه نوجوانان دسته2 به دلیل مشکل زمین شیرودی

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 1025 ] - پنجشنبه, 19 اسفند 1395
تغییر برنامه نوجوانان دسته2 به دلیل مشکل زمین شیرودی

کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان تهران دو دیدار نوجوانان دسته دو تهران را به دلیل زیرکشت رفتن زمین شیرودی به ورزشگاه قیانوری منتقل کرد. بر اساس اعلام مسئول کمیت...

کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان تهران دو دیدار نوجوانان دسته دو تهران را به دلیل زیرکشت رفتن زمین شیرودی به ورزشگاه قیانوری منتقل کرد.

بر اساس اعلام مسئول کمیته نوجوانان هیئت فوتبال استان تهران این دو مسابقه فرد در همان ساعت و در ورزشگاه قیانوری برگزار خواهد شد:

پاس قوامین - آبی پوشان
ساعت :11:00
زمین : قیانوری

اندیشه سبز - صنعت سپاهان
ساعت :13:00
زمین : قیانوری

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول