:: شنبه, 30 شهریور 1398

جلسه نواب رؤسا بانوان حوزه ها و شهرستان ها با نایب رئیس هیئت فوتبال برگزار شد

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 1693 ] - دوشنبه, 11 بهمن 1395
جلسه نواب رؤسا بانوان حوزه ها و شهرستان ها با نایب رئیس هیئت فوتبال برگزار شد

جلسه گروه دوم نواب رؤسا حوزه های فوتبال بانوان استان تهران برگزار شد. این جلسه که در تاریخ 9/11/95 در واحد بانوان، واقع در هیئت فوتبال استان تهران با حضور نای...

جلسه گروه دوم نواب رؤسا حوزه های فوتبال بانوان استان تهران برگزار شد.

این جلسه که در تاریخ 9/11/95 در واحد بانوان، واقع در هیئت فوتبال استان تهران با حضور نایب رئیس محترم هیئت فوتبال استان سرکار خانم هاشمی، دبیر کمیته بانوان هیئت فوتبال سرکار خانم نصیری و همچنین مسئول کمیته مربیان سرکار خانم مبرا و با حضور هفت نواب رؤسای حوزه ها و شهرستان های تهران برگزار شد.

خانم ها صادقی (حوزه جنوب شرق) نوایی (حوزه شمال شرق) حسن زاده (اسلام شهر) فتحی (چهاردانگه) حیدری (باقرشهر) رحیم بخش (رباط کریم) سیاهلو (شهریار) گروه دوم نؤاب رؤسای حوزها بودند که در جلسه با سرکار خانم هاشمی نایب رئیس هیئت فوتبال استان تهران به بحث و گفتگو نشستند.

این جلسه با رویکرد هم اندیشی در بحث اخلاق مداری، همکاری و تعامل، گزارش عملکرد سال 95، بررسی مشکلات نواب رؤسا، مربیان، داوران و بازیکنان حوزه ها و شهرستان های تهران و همچنین شروع کار آنها در رشته فوتبال در سطح استان برگزار گردید و اعضای خاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در حضور نایب رئیس هیئت فوتبال مطرح کردند.


مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول