:: شنبه, 31 فروردین 1398

شهریار

- نظرات : بدون نظرهیات فوتبال شهرستان شهریار:
رئیس هیات: رضا قنبریان
نایب رئیس: مجید هاشملو
نایب رئیس بانوان: فاطمه سیاهلو
دبیر: پرویز آبیارخو
رئیس کمیته انضباطی: خسرو فضائلی
اعضای کمیته انضباطی: سیدجمال حسینی، سیدعلی مروج،
کمیته مسابقات: مهدی معینی شاد
کمیته داوران: مجتبی فلاح باهوش
اعضای کمیته داوران: مجتبی پاشاکی، حامد فلاح
کمیته جوانان و استعدادیابی: سیدعلی مروج
مدارس فوتبال: سیاوش صفابخش
کمیته آموزش: مهدی احمدی
روابط عمومی: سعید یعقوبلو
فوتسال: سیدمرتضی سمائی


گالری عکس

جدول