:: دوشنبه, 31 تیر 1398

حوزه ری

- نظرات : بدون نظر

حوزه ری

هیات فوتبال حوزه ری رئیس هیات: نادر فلاح زاده نایب رئیس: مجتبی میدانی دبیر: مصطفی کولیوند کمیته مسابقات: محمد فغانی کمیته داوران: اسماعیل عرب براقی کمیته فوتسال: محمود انصاری کمیته آموزش: رضا شیرز... 1 out of 5 based on 5 ratings.هیات فوتبال حوزه ری
رئیس هیات: نادر فلاح زاده
نایب رئیس: مجتبی میدانی
دبیر: مصطفی کولیوند
کمیته مسابقات: محمد فغانی
کمیته داوران: اسماعیل عرب براقی
کمیته فوتسال: محمود انصاری
کمیته آموزش: رضا شیرزادی
کمیته اخلاق: سعی تاجیک
امور مالی: رسول رضایی
روابط عمومی: مجید پرستار
کمیته پزشکی: مهدی خانمحمدی


گالری عکس

جدول