:: سه شنبه, 19 آذر 1398

جنوب غرب

- نظرات : بدون نظر

جنوب غرب

هیات فوتبال حوزه جنوبغرب رئیس هیات: حسین خبیری نایب رئیس بانوان: سکینه احمدی نایب رئیس: مهرداد یوسف شاهی دبیر: ولی عبدالله زاده خزانه دار: زهرا کیانی نماینده باشگاها: محمد حسن سلطانی ... 3 out of 5 based on 21 ratings.


هیات فوتبال حوزه جنوبغرب
رئیس هیات: حسین خبیری
نایب رئیس بانوان: سکینه احمدی
نایب رئیس: مهرداد یوسف شاهی
دبیر: ولی عبدالله زاده
خزانه دار: زهرا کیانی
نماینده باشگاها: محمد حسن سلطانی


گالری عکس

جدول