:: شنبه, 30 شهریور 1398

 

برنامه مسابقات حذفی لیگ برتر نوجوانان

مسابقه بين دو تيم

حذفی

ایام هفته

تاريخ

ساعت شروع

محل برگزاري

روز

ماه

سال

میرداماد - ستارگان

فینال

چهارشنبه

18

12

95

16

طالقانی

 

 

برنامه مسابقات حذفی لیگ برتر جوانان

مسابقه بين دو تيم

حذفی

ایام هفته

تاريخ

ساعت شروع

محل برگزاري

روز

ماه

سال

انصار – میرداماد

فینال

چهارشنبه

18

12

95

17

طالقانی

 

 

گالری عکس

جدول