:: سه شنبه, 19 آذر 1398

چهاردانگه

- نظرات : بدون نظر


هیات فوتبال شهرستان چهاردانگه
رئیس هیات: مجید صنعتی مقدم
نایب رئیس: مهدی فرخی
نایب رئیس بانوان: فهیمه فتحی
اعضای هیات رئیسه: مجید صنعتی مقدم، علی طاهری، مهدی کندری، محسن حجتی، مهدی حاجی مرادلو
دبیر: علی طاهری
کمیته داوران: سعید خوارزمشاهی
کمیته انضباطی: هادی کوهی

گالری عکس

جدول